BW Plåt & Vent AB

Startsida | Affärsidé | Referenser | Medarbetare | Kontakt

BW Plåt & Vent AB är i första hand ett ventilationsföretag där vi erbjuder både gamla och nya kunder en totallösning anpassad för den verksamhet som bedrivs.
Vi utför projektering, konstruktion, installation, idriftstagning samt service och OVK-besiktningar.
Vi har också tillverkningsenhet för tillverkning av ventilationsdetaljer.

Vår målgrupp finns inom processindustrin, fastighetsbolag, affärslokaler, skolor mm.

Vi har 40 års erfarenhet inom branschen.

BW Plåt & Vent AB, Påskvägen 21, 352 61 VÄXJÖ, Tel/Fax 0470-74 19 90